1. PK 1.2_Pelaksanaan Program Protege Dalam Perolehan Kerajaan MUAT TURUN
  2. Garis Panduan Pelaksanaan Program SL1M Dalam Perolehan Kerajaan MUAT TURUN
  3. PK 1.2_Contoh Pelan Pelaksanaan Program PROTÉGÉ - RTW bagi Penerima Kontrak Perolehan Kerajaan MUAT TURUN
  4. CSR_Contoh Pelan Pelaksanaan Program PROTÉGÉ - RTW bagi Pelaksanaan secara CSR MUAT TURUN