Notis privasi ini akan menerangkan amalan privasi untuk (http://sl1m.my). Notis privasi ini tertakluk kepada maklumat yang dikumpul oleh laman web ini.

Notis privasi ini akan menerangkan perkara-perkara berikut :

  • Apakah maklumat peribadi yang dikumpul daripada anda melalui laman web, cara ia digunakan dan dengan siapa ia boleh dikongsi bersama.
  • Apa pilihan yang tersedia kepada anda mengenai penggunaan data anda.
  • Prosedur keselamatan untuk melindungi penyalahgunaan maklumat anda.
  • Bagaimana anda boleh membetulkan apa-apa ketidaktepatan di dalam maklumat.

 

Pengumpulan Maklumat, Penggunaan, dan Perkongsian

Kami adalah pemilik tunggal maklumat yang dikumpul di laman web ini. Kami hanya mempunyai akses kepada / mengumpul maklumat yang anda berikan kami melalui e-mel, boring pendaftara, atau hubungan secara langsung daripada anda. Kami tidak akan menjual atau menyewa maklumat ini kepada pihak ketiga.

Kami akan menggunakan maklumat yang anda salurkan kepada kami untuk memenuhi keperluan anda, sama ada ianya berkaitan alasan anda menghubungi kami atau berkaitan dengan penawaran latihan dan pekerjaan. Kami tidak akan berkongsi maklumat anda dengan mana-mana pihak ketiga di luar organisasi kami, selain daripada yang perlu untuk memenuhi permintaan anda untuk menawarkan pekerjaan atau latihan

Melainkan jika anda meminta kami untuk tidak, kami boleh menghubungi anda melalui e-mel pada masa akan datang untuk memberitahu anda tentang tawaran khas, pekerjaan baru atau latihan, atau perubahan kepada dasar privasi ini.

 

Akses anda dan kawalan kepada maklumat

 

Anda boleh melakukan yang berikut pada bila-bila masa dengan menghubungi kami melalui alamat e-mel atau nombor telefon yang diberikan di laman web kami:

• Lihat data berkaitan diri anda, jika ada.

• Pinda / membetulkan sebarang data yang kami ada mengenai anda.

• Memadam mana-mana data yang kami ada mengenai anda.

• Menyatakan apa-apa kebimbangan yang anda ada mengenai penggunaan data anda.